Visningsanläggning

Nyligen monterades sex svarta LGNeon300W paneler vertikalt påsydsidan av huset. Dessa ger mer el när solen står lågt. Se aktuell produktion på panelerna.

Anläggning på ett vanligt villatak


Huset har en anläggning med 3,5 kW solceller åt söder, 5kW åt väster samt

5 kW åt öster. Ytterligare så finns det tex skuggning från ett hyreshus i närheten, samt ett högt träd som skuggar delvis under de kallare månaderna.

 

Värmesystemet består av 6 m2

solfångare samt elpatron till tappvarmvatten.

Husets uppvärmning har luft som värmebärare med en

luft-luft-värmepump samt FTX värmeåtervinningssystem.

 

Total elförbrukning under ett år ca 11500 kWh.


Uppskattad årsproduktion av solel ca 11000 kWh.


Den blå kurvan är total effekt av solel just nu och tolv timmar bakåt.


Den röda kurvan är el som matas in i huset just nu och tolv timmar bakåt.

När solen skiner så behöver huset inte lika mycket el så då går elimporten ner mot noll.

Aktuell lokal tid i Linköping:

klart.se

Produktion senaste veckan.


Man ser tydligt hur soligt vädret har varit.Produktion senaste månaden.


För mer statistik gå in HÄR